Trening autogenny wg Schultz-a. Sposób na relaks i rozlużnienie

Trening Autogenny

Pochodzące z greki słowo „autogen” oznacza „samowyzwalający”.

Pierwszym celem tego treningu jest skoncentrowane, samoistne odprężenie, a więc odprężenie poprzez koncentrację i wpływ na samego siebie. Główne działanie polega na koncentracji, opanowaniu, samowychowaniu i znaczącym spotęgowaniu własnej sprawności.

Wraz z postępami w treningu udaje się wywierać duchowy wpływ na funkcjonalne i organiczne dolegliwości, gdyż wiele z nich jest spowodowanych wewnętrznym zesztywnieniem i niepokojem.

Profesor Szulz opisał 6 podstawowych ćwiczeń:

1. Ociężałość – odprężenie mięśni

2. Ciepło – odprężenie układu naczyniowego

3. Serce – uspokojenie serca

4. Oddychanie – uspokojenie oddechu

5. Splot słoneczny – regulacja organów brzucha

6. Głowa – ochłodzenie czoła